5:51 AM Thứ năm, ngày 18 tháng 07 năm 2019
Tổng số thành viên:1546

Tuyển dụng

Tuyển dụng 2 nhân viên kỹ thuật trình dộ đại học, có sức khỏe, có kinh nghiêm làm việc từ 2 năm trơ len, lương tuy theo năng lực, có nhiều cơ hội phát triển nâng cao tay nghê..
Cần tuyển gấp 20 nhân vien bán hàng, lương thỏa thuân, làm việc tại hà nội. Được đóng bảo hiểm xa x hội và đi du lịch hàng năm....